Галерия

Галерия

Финален форум
Финален форум
Приета е системата от информационни терминални устройства
Приета е системата от информационни терминални устройства
Пета работна среща
Пета работна среща
Сключен договор за създаване на система от информационни терминални устройства
Сключен договор за създаване на система от информационни терминални устройства
Проведена пресконференция за популяризиране на целите на Програма Европейско териториално сътрудничество
Проведена пресконференция за популяризиране на целите на Програма Европейско териториално сътрудничество
Проведена пресконференция за популяризиране на целите и дейностите по проекта
Проведена пресконференция за популяризиране на целите и дейностите по проекта

1 2